Josefine Ottesen

CMSimple plugin: Slider for Gallery
© simpleSolutions

PERSONLISTE

 

Danermarken, et mindre rige nord for Ægirsåen

Langfjorden:

Helgi er en stor dreng, da historien begynder. Han er vokset op hos Eskil Jarl og hans hustru, Bjørg, ved Langfjorden.

Bjørg fra Heden er hustru til jarl Eskil fra Langfjorden.

Jarl Eskil fra Langfjorden er en af Danermarkens mest magtfulde stormænd. Han har til opgave et bevogte landets grænse mod syd.

Erik er Bjørg og Eskils ældste søn. Han er et års tid ældre end Helgi.

 

Høvdingehallen i Engvigen:

Gøtrik Drot hersker over Danermarken efter sin far, Godfred, der vandt sejr over den mægtige frankerkonge, men døde af sine sår umiddelbart efter. Da frankerne senere vendte tilbage med forstærkninger, måtte Gøtrik overgive sig, og han har siden været lydkonge under Karlmagne.

Svanhild er en ung alfekvinde, som fanges i menneskenes verden af Gøtrik, der elsker hende meget højt.

Jofrid er Gøtriks mor. Hun er Danermarkens magtfulde gydje. Hendes opgave er at sørge for, at nornerne får de ofre, de skal have, så de sender god lykke.

Roar Halvnæse er drottens våbenmester. Han er en frygtet kriger, som ingen sætter sig op imod. Det er hans ansvar, at mændene i drottens hird er kampklare.

Bjarke Langå er en af de mange stormandssønner, der bliver sendt til høvdingehallen for at blive lært op i hirden.

 

Hvideslægten fra Ripa:

Grane Hvide er den magtfulde slægts overhoved. Det meste af tiden tilbringer han i ættens hal ved Ripaåen. Han er lam fra livet og ned efter den sidste kamp mod frankerkongen, Karlmagne, som Gøtrik tabte.

Ulf Hvide er Granes ældste søn. Han er en sejrrig kriger og høvedsmand for drottens hird.

Gisle Hvide er Granes yngste søn. Han bliver trænet i hirden som andre stormandssønner. Han har et iltert sind og tåler ikke at tabe.

Inga Hvide er Granes datter. Hun er en smuk ung kvinde, og hendes far og brødre har store planer med hende.

Benedict Vandrepræst er som dreng blevet taget af vikinger og solgt som træl til en frankisk stormand. Hans ejer har sendt ham på præsteskole i Akka.

 

 

Akka, kong Karls regeringsby

Kong Karl regerer det store Frankerrige. Blandt danerne er han kendt som Karlmagne.

Fyrst Aymon er en betydningsfuld frankisk ridder, der har kong Karls fortrolighed. Han er skatmester i Frankerriget og en dygtig diplomat.

Fru Gisela er Aymons hustru.

Oliver er ældste søn af Aymon og Gisela. Oliver er en fremragende rytter og har en hest, Bayard, der forstår hans mindste signal.

Audrey er Olivers lidt yngre søster.

Pepin er Karls søn og arving.

Ivon er en frankisk stormandssøn. Han er en af Pepins trofaste følgesvende.

Alory er en frankisk stormandssøn, der ligesom Ivon er en af Pepins medløbere.

Mester Einhard er en lærd mand og kong Karls skrivemester. Einhard har fået til opgave at indsamle og nedskrive alt om kongen og hans bedrifter.

Fru Emma er Einhards hustru og mindst lige så lærd som ham.

Bellisande er datter af Einhard og Emma, og vokset op mellem bøger og skriftruller.

Biskop Turpin er frankernes ærkebiskop, men også en stærk og frygtet kriger, der følger Karl i kamp.

Bela er præst og maler. Ligesom Benedict er han taget som træl fra sin stamme, avarerne, og sendt til Akka.

Mester Odoin er kong Karls våbenmester.

Mester Alazar er kong Karls ridemester. Han er saracener og oprindelig en gave fra saracenernes hersker, kaliffen, til frankerkongen.

Fyrst Ganelon er borgherre over Vindabona, en af Frankerrigets vigtigste grænseposter mod øst. Han er gift med Karls søster, Hildegard.

Fru Hildegard er søster til kongen og Ganelons hustru.

Roland er søn af Ganelon og Hildegard og Frankerrigets bedste kriger.

Anselm af Osnabroen er en lærd mand og en af Karls trofaste riddere.

 

Vindabona, Frankerrigets østligste borg og befæstede by

Fyrst Tassilo er hersker over Bavaria, der støder op til Frankerriget.

Bhan Kharhu er krigshøvding for en af de avarstammer, der har solgt deres kampkraft til fyrst Tassilo.

Pesakh Sadon er leder af en flok beredne khazarkrigere, og ligesom avarerne kæmper han og hans mænd for dem, der betaler dem bedst.

Harald Røde er høvding for en stor flok bersærker, som lejer sig selv ud til de krigsherrer, der har brug for deres tjeneste.

Valbjørg er en ung kvinde, der følger med bersærkerne som Haralds frille.

Jouka Finne er Haralds trofaste følgesvend og umådelig stærk.

 

nach oben